Tuesday, May 15, 2018

Windows installer folder

Mijn computer heeft een relatief kleine SSD(60Gb) waar de systeempartitie op staat en een grote harddisk voor data.
Nu kon ik onlangs een update niet installeren omdat er niet voldoende ruimte vrij was op de systeempartitie. Er was nog 7Gb vrij en er was 10 Gb nodig.
Een zoektocht naar waar de diskruimte in was gaan zitten toonde aan dat de verborgen systeem-folder C:\Windows\Installer groot was; ruim 10GB. Deze folder mag je niet zomaar weggooien, maar je kan de ruimte die deze folder gebruikt wel veranderen.


  1. Maak op een gewenste plek een nieuwe folder aan; bijvoorbeeld 'D:\C_DRIVE\Windows\Installer';
  2. Kopieer de volledige inhoud van C:\Windows\Installer naar deze nieuwe folder;
  3. Open een command prompt als Administrator en doe de volgende stappen;

rmdir /s /q C:\Windows\Installer
mklink /D C:\Windows\Installer D:\C_DRIVE\Windows\Installer
Hiermee wordt een 'symbolic link' gemaakt waardoor Windows op de nieuwe plek gaat kijken wanneer het data zoekt uit C:\Windows\Installer.

Tuesday, May 1, 2018

Windows Spotlight ververst niet

Microsoft heeft in Windows een leuke functie om het 'Lock screen' te voorzien van wisselende fraaie foto's; Windows Spotlicht.
Maar soms werkt die functie niet en blijf je dagenlang dezelfde foto zien.

Ik heb diverse stappenplannen geprobeerd om het werkend te krijgen, maar de enige die echt resultaat had was de onderstaande van David Haz:


  • Press the Windows logo key + R, then type regedit, and select OK.
  • Navigate to:
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Creative
  • Under each subkey (S-1-5-21-... or user SID), there may or may not be more subkeys (131565...). If those subkeys exist, delete them. Don't delete the "Creative" key.
  • Lock the screen. You will not see anything for up to a week but it will work after that.
  •