Monday, December 4, 2023

How to find your Raspberry Pi in your networkLast week - with some struggle - I updated my Raspberry from Buster to Bullseye.

After I succeeded to complete the update, I had to reboot the Raspberry and was unable to reconnect to it with the known IP-address.

The trick I then used was to ping the hostname, only to find out that my Raspberry was using an IP 6 IP-address.

I disabled IP6 by editing the /etc/sysctl.conf file. I added these three lines;
  • net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
  • net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
  • net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
And reboot.


Then when I wanted to access my Raspberry I still was not able to use the known IP-address. Ping-ing the Raspberry showed that it was using a IP4 address, but not the required static one.
With ifconfig I saw that the network interface was given a new name. In /etc/dhcpcd.conf I entered the same name to the network interface and finaly I got my static IP-address working again.

Saturday, December 2, 2023

Unable to upgrade after update to Bullseye

 I updated my Raspberry Pi from Buster to Bullseye. In my previous blog you could read that I had some issues starting Pi-hole ater the update.

I noticed that I also could not upgrade Raspberry OS completely. 

After a lot of Google-ing I found this post what was a working solution for me. LINK 

Wednesday, November 29, 2023

Pi-hole stopped working efter update to BullseyeYesterday I updated my Raspberry Pi to version 11 (Bullseye). The main usage for my Raspberry Pi is Pi-hole; a network-wide ad-blocker.

But that stopped working and could not be started because of the following error; "FTL failed to start due to failed to create listening socket for port 53: Address already in use".
With the command
sudo netstat -nltup | grep 'Proto\|:53 \|:67 \|:80 \|:471'
I figured out that a system component of Raspberry OS version 11 was bind to port 11; connmand.

Since that system component is optional, you can easily uninstall it with
sudo apt purge connman

After a reboot I was able to start my pi-hole again and could FTL (from Pi-hole) use port 53 again. 


Friday, August 11, 2023

Link 'Check online for updates from Microsoft Update' missing

 When your computer is part of a domain, you sometimes have to check online at Microsoft for the latest updates. Windows Update offers a link to do so.


But sometimes this link is missing. The reason could be this register setting;
'DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations' in 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate.
If that setting is set to 00000001 (True) it will not show the link. Alter it to 000000 (False) and the link will be shown.


Thursday, August 10, 2023

Windows Update vindt niets

 Sinds ik bij HögsbyNät werk, configureer ik veel computers. 
Na het teruglezen van de benodigde image, wordt 'Windows Update' uitgevoerd om de machine up to date te maken. Een enkele keer komt het voor dat Windows Update niets vindt, terwijl je zeker weet dat er diverse updates zijn. 

Vaak is dit probleem op te lossen door het uitvoeren van de Troubleshooter in Windows. Als dat geen gewenst resultaat geeft, kan het legen van de cache helpen. 
Een derde optie is met DISM(Deployment Image Servicing and Management) kijken of er problemen zijn in de geïnstalleerde omgeving en met SFC(System File Checker tool) kijken of alle systeembestanden in orde zijn. 
Als vierde kan het register gecontroleerd worden op fouten, een middel wat hiervoor gebruikt kan worden is CCleaner, maar registerfouten zou de troubleshooter gevonden en opgelost moeten hebben. 

Vandaag kwam ik nog een vijfde oorzaak tegen voor problemen met Windows Update; de 'local goup policy'. Deze kan je bekijken en bewerken met gpedit, wat je start vanuit de command prompt in Administrator-modus. 
Kijk daar bij Computer Configuration, Administrative templates, Windows Components, Windows Update. Als daar wat geconfigureerd staat, kan dat de Windows Update tegenhouden. 
Tuesday, August 1, 2023

Högsbynät

 Sinds 1 augustus ben ik begonnen bij de lokale IT aanbieder in de gemeente waar ik woon; Högsby.

Ik ben nu aan het overwegen deze blog voort te gaan zetten in het Engels of het Zweeds; beide talen spreken ze in Zweden. Met Engels zal ik wellicht meer hits krijgen als met Zweeds.

Wat denken jullie? 

Geef het maar aan in de reacties. 
Tack så mycket!