Sunday, October 16, 2016

Waterseer

Het heeft niets met IT te maken, maar ik vind het wel dermate knap bedacht dat ik het niet kan nalaten er hier iets over te melden. Ik hoop van harte dat deze briljante uitvinding een succes gaat worden.

Eén op de vijf mensen van de wereldbevolking heeft geen direct toegang tot drinkwater. Mensen moeten soms tot meer dan zes uur per dag lopen om bij drinkwater te komen. En als ze eindelijk bij een bron aankomen, is deze vaak vervuild.

Waterseer is een uitvinding die dit probleem oplost. Het heeft geen elektriciteit nodig en werkt puur op basis van windkracht. Het condenseert water uit de omgevingslucht en kan op die wijze - in een optimale situatie - zo'n 37 liter schoon drinkwater per dag verzamelen.

De onderstaande film legt het uit.

Bron: Waterseer

No comments: