Saturday, May 6, 2017

Troubleshooters

Een andere makkelijke verandering in Windows 10 na de Creators Update is de toegankelijkheid van de troubleshooters.
Al langere tijd bestaan er de troubleshooters die Windows toont wanneer er een probleem wordt geconstateerd. Maar het zelf starten van een troubleshooter was lastig.
Dat is nu veranderd.

In het Settings menu bestaat nu de mogelijkheid om alle Troubleshooters op commando te starten. In het submenu 'Update & Security' is de menukeuze 'Troubleshoot'.
Hier worden alle beschikbare Troubleshooters getoond en kunnen ze worden gestart wanneer het de gebruiker uitkomt.

No comments: