Thursday, April 19, 2018

Exact Synergy procesgang

Exact Synergy Werkstroom (Workflow) biedt een mogelijkheid om een procesgang te automatiseren.
Er worden dan vervolgverzoeken aangemaakt die voor ingevuld kunnen worden met informatie uit het eerdere verzoek.

Dat werk echter alleen wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan;

  • de velden in de volgende stadia verzoeken moeten precies dezelfde velden hebben;
  • het veld moet minimaal in stadium NIEUW zichtbaar zijn om waardes uit een vorig stadium te kunnen ontvangen.

No comments: