Tuesday, March 17, 2009

AuditfileViewer

Voor de belastingdienst zijn bedrijven verplicht hun administratie enkele jaren te bewaren. Voor de belastingdienst is hiervoor een zogenaamde Auditfile voldoende. Een Auditfile is een soort samenvatting van de boekhouding van een bepaald jaar. 
Boekhoudpakketen, zoals Exact Online, kunnen zo een auditfile aanmaken. Als een boekhoudpakket zo een bestand aanmaakt hoe kan u dan controleren wat er in staat? Daarvoor biedt de belastingdienst een hulpmiddel aan; de AuditfileViewer. Na installatie kunnen Auditfiles in dit programma geïmporteerd worden en geanalyseerd worden.

Downloaden: AuditfileViewer

No comments: